Skaties, dēls! Šī ir
tava Dzimtene!

Nenovērtējams laiks - tēvs
un dēls

Gara pastaiga :)

Mežā

Haskijs vau-vau

Man smukas ragavas! :)

Negribu mājās!

Priecīgs, priecīgs, priecīgs :)

Ērtumiņš

Žube

Lieliska dāvana svētkos

Lieliska dāvana svētkos

Pastaiga naktī

Markuss (3 gadi un
6mēneši) priecājas par ziemu

Jaukas atmiņas no ziemas
(Justīne, 4 gadi)

Ragaviņas arī pieaugušajiem ;)

LIETOšANAS NOTEIKUMI PRIVāTUMA POLITIKA PIEGāDES INFORMāCIJA PREčU ATGRIEšANAS POLITIKA