Privātuma politika

Laipni lūgti mūsu mājas lapā www.zube.im. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet Privātuma politiku. Šī Privātuma politika attiecas, ja jūs apmeklējat mūsu mājas lapu un veiciet šeit pirkumus. Mēs arī iesakām izlasīt Lietošanas noteikumus, kas satur jums būtisku informāciju.

Mājas lapu www.zube.im pārvalda uzņēmums SIA Brambling, kura juridiskā adrese ir Baltezera iela 5-42, Rīga, LV1024, Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs, nodokļu kods un PVN numurs LV-40103495126.

Zube garantē Jūsu privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

Jūsu sniegtā informācija palīdz mums īstenot kvalitatīvu servisu, apstrādāt Jūsu  pieprasījumus, piegādāt preci un sniegt Jums atbalstu. Mēs nekad neizmantosim un nedalīsimies ar iegūto informāciju, kuru jūs sniedzat tiešsaistē. Žube nepārdod un neizīrē patērētāja kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem.

Žubes pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. Mēs būsim spiesti atklāt patērētāja personīgo informāciju, kad to pieprasa likums.

Mēs veicam visus iespējamos pasākumus jūsu personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.

Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu Mājas lapā, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.   

Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.

LIETOšANAS NOTEIKUMI PRIVāTUMA POLITIKA PIEGāDES INFORMāCIJA PREčU ATGRIEšANAS POLITIKA